Sofia Security Forum Logo

Home > Publications > CLIMATE CHANGE AND IMPLICATIONS ON THE EUROPEAN SECURITY AND DEFENSE

CLIMATE CHANGE AND IMPLICATIONS ON THE EUROPEAN SECURITY AND DEFENSE

07.11.2022

ByDr. Monika Panayotova
CLIMATE CHANGE AND IMPLICATIONS ON THE EUROPEAN SECURITY AND DEFENSE
Dr. Monika Panayotova, Vice-President of the Sofia Security Forum spoke at the National Military University on the Climate change and how it affects the European security and defense

ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА И ВЪЗДЕЙСТВИЕТО МУ ВЪРХУ СИГУРНОСТТА И ОТБРАНАТА В ЕВРОПА На 27 октомври 2022г., бе проведена в Националния военен университет „Васил Левски“ научна конференция на тема „Актуални проблеми на сигурността“. След официалното откриване от страна на началника на НВУ бригаден генерал Иван Маламов и официалните гости - областният управител на Велико Търново Георги Гугучков и на Бургас проф. д.н. Мария Нейкова, първият пленарен доклад бе представен от ас. д-р Моника Панайотова, в качеството й на заместник-председател на Софийския форум за сигурност и преподавател в катедра „Международни отношения“ в УНСС. Д-р Панайотова, заедно с проф. дхн Михаил Харалампиев представиха от различни ъгли предизвикателствата, свързани с „изменението на климата и въздействието му върху сигурността и отбраната в Европа". Стъпвайки върху слогана на НВУ и завета на Апостола на свободата, че „Времето е в нас и ние сме във времето, то нас обръща и ние него обръщаме“, д-р отправи запитване дали ние полагаме достатъчно усилия по темата с климатичните промени, за да го обърнем? Тя насочи вниманието на аудиторията, че глобалното затопляне и климатичните изменения променят тактическата, оперативната и геостратегическата среда, в която оперират военните сили на НАТО и ЕС. В тази връзка д-р Панайотова даде примери как военните сили на двата съюза, както причиняващи, така и понасящи последиците от изменението на климата - повишават устойчивостта на своите способности и инфраструктура, като инвестират в зелени и иновативни технологии и същевременно ограничат своя екологичен отпечатък, без да намалят оперативната си ефективност. проф. дхн Михаил Харалампиев чрез разработен от него модел, демонстрира негативните ефекти от войната в Украйна върху климата и предизвика аудиторията да търси винаги баланс между универсалните човешки ценности и технологичния прогрес. „Началото на 21 век е изпълнено с предизвикателства. Модерният свят е изключително динамичен и в много отношения вече непредвидим. Изправени сме пред множество кризи – политически, междунационални, пандемични, климатични, социално-икономически, демографски и др. Рискът от световна рецесия се увеличава. Всичко това прави проблемите за сигурността, във всичките им семантични аспекти, изключително актуални. И за да не си създаваме страхове, и за да не убиваме надеждата и оптимизма за бъдещето, ще завърша този поглед към съвременната социално-политическа ситуация, с една мисъл на Маргарет Тачър, която казваше: „Предизвикателствата са вълнуващи!“, каза в словото си началникът на НВУ бригаден генерал Иван Маламов. Сред уважилите конференцията, инициирана и организирана от подполковник д-р инж. Даниел Берчев, бяха повече от 100 участниците - учени, преподаватели, експерти в областта, курсанти и студенти от България и Югоизточна Европа.