Начало Новини Събития Публикации Контакти
пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
english
 
2012

ПЪРВА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СИГУРНОСТТА

"УПРАВЛЕНИЕ НА КРИЗИ"

София 17 май 2012 година

На 17 май 2012г. се проведе първата Национална конференция по сигурността на тема "Превенция, управление и преодоляване на последствия от кризи" с участието на еврокомисар, Кристалина Георгиева, заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи, Цветан Цветанов, министърът на отбраната Аню Ангелов, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Ивайло Московски. Техните изказвания могат да бъдат проследени от ТУК

На конференцията присъстваха над 400 участника - областни управители, кметове, представители на министерства, ведомства, бизнеса, академичните среди, неправителствения сектор.

Конференцията имаше за цел да събере мнения и оценки за текущото състояние на системата за управление на кризи и да даде конкретни предложения за нейното подобряване. Резюме на изказванията и на предложенията.

 

Предлагаме на Вашето вничание всички изказвания на конференцията.

„Състояние и насоки за подобряване на дейността в областта на защитата при бедствия“ - Бойко Славчев, Началник на кабинета на Министъра на вътрешните работи на Република България

 

„Изграждане на технологичен капацитет за превенция на риск от природни бедствия по програма „Глобален мониторинг за околна среда и сигурност“ - г-жа  Лиляна Турналиева-Цолова – началник отдел „Пространствени база данни“, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията /*/

 

„Състояние на Единната спасителна система и насоки за нейното усъвършенстване“ - гл. комисар Николай Николов, МВР, Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"

 

"Опитът  и  дейността  на  МИЕТ  при  управлението  на  кризи  в  системата  на  енергетиката" - Владимир Янков, директор " Информационно и комуникационно осигуряване МИЕТ

 

„Използване на информационните системи за анализ и информационно осигуряване при кризи” - Светла Гунчева, държавен експерт в дирекция “Сигурност” на МРРБ

 

"Европейски фондове за управление при кризи"  - г-жа Севелина Игнатова, държавен експерт в дирекция „Програмиране на средствата от ЕС“, Министерски съвет

 

"Опит и възможности на БАН за подпомагане на мониторинга, управлението и оценка на последствията при природни бедствия и при техногенни аварии"  - Камен Илиев - директор на Центъра за изследване по националната сигурност и отбрана - БАН

 

 „Участие на медицински и немедицински кадри при оказване на помощ при кризи. Необходимост от нормативно усъвършенстване“ - полк. Парашкевов, командир на военно-медицински отряд за бързо реагиране, ВМА /*/

 

„Роля и място на БЧК при подготовката на населението за адекватна реакция в случай на бедствие / криза” - Л. Каракановски, БЧК

 

„Ролята на обучението и тренировките за действие при кризи- практически аспект“ - комодор Димитър Ангелов, началник на Военна академия “Г.С.Раковски“

 

„Стратегия и психологически фактори в процеса на комуникация по време на криза. Фокус върху личността и подходи за рационално поведение по време на криза” - Магдалена Николова, MLC International

 

"Ролята на комуникациите, социалните мрежи и медии по време на кризи" - доц. Руси Маринов, НБУ

 

Полковник проф. Митко Стойков – „Изграждане на Център за изследване, изграждане и развитие на способности за управление на кризи и реагиране при бедствия“

 

“Опитът на Столична община при управление на кризи“ – г-н Красимир Димитров, Дирекция "Обществен ред, УОМП и защита при бедствия" - СО

 

„Опитът на област Хасково при преодоляване на кризи“ - г-жа Ирена Узунова, областен управител на област Хасково /*/

 

„Добра практкика по внедряване на система за ранно предупреждение» - г-н Кирил Керев – гл. експерт «Гражданска защита», община Търговище

 

«Добра практика по защита и преодоляване на последиците от наводнение» - г-жа Митанка Митрикова - гл.специалист „Защита на населението и ССИ” , Община Белене

 

«Добра практика по защита и преодоляване на последиците от обилни снеговалежи» - г-н Спасимир Димитров – директор на дирекция „Обществен ред и сигурност” Община Русе /*/

 

„Участие на формирования от Българската армия в преодоляване на кризи“ - бригаден генерал Марин Начев, директор на дирекция “Съвместна подготовка“ Министерство на отбраната“ 

 

Медиите отразяват Националната конференция по управление на кризи, организирана от "Софийски форум за сигурност"

 

Презентациите, отбелязани с /*/ , могат да бъдат намерени на страницата на форума във FACEBOOK. Станете приятели на форум във FACEBOOK. Презентациите, които не са достъпни чрез страницата, можете да заявите на sofiaforum@mod.bg

 

За целите на "Софийски форум за сигурност" и за конференцията по управление на кризи, четете интервю на Невена Мандаджиева, дадено за вестник "Класа" /на 4-та страница/. Пълният текст на интервюто ТУК