Начало Новини Събития Публикации Контакти
пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
english
 
Нашият екип

Дейността на Софийски форум за сигурност се ръководи от борд, който се състои от програмните директори.

 

 

Д-р Светослав Занев, председател на форума и ръководител на Програма "Киберсигурност и противодействие на новите предизвикателства пред сигурността"

 

Д-р Занев, има дългогодишен опит в управлението в държавни институции в сферата на сигурността, неправителствени организации и частни компании. Интересите му в областта на сигурността са свързани с ролята на човешкия фактор и бъдещите предизвикателства пред обществото произтичащи от взаимодействието на хората и новите технологии.

 Моника Панайотова, земестник-председател и Програмен мениджър на Програма "Европа" 

Моника Панайотова е доктор на науките от УНСС и експерт по европейските въпроси, бивш заместник-министър на Българското председателство на Съвета на ЕС.   Има публикации по въпросите на сигурността и отбраната, европейските политики и Общата политика за сигурност и отбрана на ЕС. От 2014 година е генерален мениджър на Inno Advisers Ltd., член на управителния съвет на Global Etrepreneurial Monitoring (GEM) – Bulgaria и член на консултативния съвет на фондация "Българска памет".

Между 2012 и 2014 година госпожа Панайотова е депутат в Европейския парламент. Преди да бъде избрана за евродепутат тя е народен представител и председател на Комисията по европейски въпроси и член на Комисията външна политика и отбрана на Народното събрание.

Между 2006 и 2008 година работи като изследовател и директор на "Проекти и публични комуникации" в Института за икономическа политика.  Мария Кисилярска, програмен мениджър на програма "Публични събития"

Мария кисилярска има магистърска степен по "Международни отношения" от Софийския университет. Има дългогодишен опит от работа в неправителствения сектор.


Марин Димитров, член на борда.

Марин Димитров е специалист с дългогодишен опит в областта на международните икономически отношения и външната търговия. В периода  2011 - 2015 г. е Генерален консул на Република България в гр.Лос Анжелис. От 2005 до 2011 г. е представител за България на британски инвестиционен фонд. Кариерата му включва работа в системата на Министерството на икономиката и туризма на Република България, като е бил ръководител на службата по търговско-икономическите въпроси в посолството на Р България в Лондон. От 1995 до 2001 г. работи като съветник към търговското представителство на Великобритания в България. Има магистърска степен /Английска филология/ от Софийския Университет „Св.Климент Охридски“, както и следдипломна магистратура по бизнес администрация от Университета на Линколншир и Хъмбърсайд, Великобритания. Притежава професионална квалификация по международни отношения, както и множество специализации в Департамента по търговия и индустрия на Великобритания.

 

Пламен Ралчев е магистър по международни отношения и доктор по политология (външна политика и международни отношения). От 2014 г. е доцент в Катедра „Международни отношения“ в УНСС. Работил е в Института за регионални и международни изследвания – София. Има специализации в Центъра за стратегически и международни изследвания във Вашингтон, британското министерство на външните работи и Британския съвет, Университета в Бристол, Великобритания.

Научните му интереси включват външна и европейска политика и сигурност, конструиране на идентичности, международни комуникации, публична дипломация и информационни операции. Работи в теоретичното поле на конструктивизма и постпозитивизма и  изследва ирационалния характер на международните отношения и международните комуникации и влиянието на субективни социално-психологически фактори. Преподава сравнителна външна политика на европейски страни и външни отношения на Европейския съюз. Участвал е в различни международни, научни, правителствени и неправителствени форуми (конференции, семинари, симпозиуми и др.) в Югоизточна Европа, Европейския съюз, САЩ, Турция и в страни от пост-съветското пространство.

 

Доцент д-р Мила Серафимова, Координато на програма "Медии и комуникация"

Мила Серафимова преподава в катедра "Психология и лидерство" на Военна академия. Тя е била репортер и редактор в печатни медии в периода от 1991 до 1998 г. и експерт по връзки с обществеността в Министерството на отбраната от 1998 до 2009 г. Работи по комуникационните кампании за членството на България в НАТО и ЕС. Преподава по ефективна комуникация в Училището на НАТО в Оберамергау, Германия. От 2010 до 2012 г. е директор на дирекция "Връзки с обществеността" на Министерството на отбраната.

       Мила Серафимова учи журналистика в Софийския университет, където защитава докторат по медия мениджмънт. Тя е завършила Defence Language Institute в Сан Антонио, САЩ и Defence Information School, George G. Meade Fort, САЩ. Првез 2004 г. специализира лидерство в Европейския център за изследвания в сигурността Джордж Маршал.

       Доц. д-р Мила Серафимова е автор на книгите "Основи на публичната комуникация и медия мениджмънт", "Феномени на политическата комуникация в България", "Технология на публичната комуникация", "Модел на публичната комуникация в сигурността и отбраната" и има повече от 30 публикации в областта на публичната комуникация и сигурността.

 

Мира Кънева. Доктор по международно право и международни отношения и преподавател (главен асистент) по теория на международните отношения, външна политика, международни преговори, дипломация, сигурност към Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Стипендиант на френското правителство като гост-изследовател към Института по миграция и гражданство във Френския институт по международни отношения  в Париж (2016 г.). Член на екипа на университетски изследователски проекти на теми, свързани с меката сила на ЕС, стратегията за сигурност на ЕС, поляритета и мултилатерализма, участието на България в системата на ООН.  Участник в конференция към Института за културна дипломация (Берлин), в семинар за публична дипломация към Министерството на външните работи, във Фулбрайтовия международен летен институт, в семинар „Развитие на концепциите за сигурност в Югоизточна Европа“ по проект EvoCS (Evolving Concept of Security) и мн. др. Научен сътрудник към Институт за сигурност и международни изследвания (Institute for Security and International Studies). Член на International Studies Association (ISA).

Публикации: Bulgarian Cultural Diplomacy: déjà vu? (2011); The Broader Implications of Soft Power in International Relations: Seminar Diplomacy (2012); Публичната дипломация – прикрита или разкрита пропаганда? (2013); Проблемът за „меката“ сила в международните отношения и ролята ѝ във философията и практиката на политиката за сигурност на ЕС (2013); Европейският съюз: проблемът за съчетаването на „твърда“ и „мека“ сила и амбициите на Съюза за „ефективен мултилатерализъм“ (2014); European Union Borders in the Face of Insecurities (2016); Българските практики и дискурси относно границите в контекста на европейската бежанска криза (2018); Отвъд Брекзит и изборите в Европа през 2017 г. – дневен ред на дифузните заплахи пред Европейския съюз (2018); Актуални предизвикателства пред суверенитета в Европа – ограничения и отграничения на териториалността и идентичността (2018);  Човешката сигурност – преформатиране на глобалното стратегическо мислене и действие на Европейския съюз (2018)  и др.

Научни интереси: сигурност и развитие, международно право и международна етика,  глобално управление и демокрация, идентичност.

 

гл. ас. д-р Иво Цеков е преподавател в Катедра по международно право и международни отношения на Юридически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Завършил с отличие Националната гимназия за древни езици и култури „Св. Константин-Кирил Философ”, бакалавър и магистър по „Международни отношения” в Юридически факултет, СУ „Св. Климент Охридски“ с втора специалност "Стопанско управление". Доктор по международно право и международни отношения от същия факултет. Победител в конкурса на Министерство на външните работи на Република България и дирекция "Публична дипломация" на НАТО (2006 г.). Носител на трето място на Годишния конкурс за научна поддръжка на трансформацията в сектора за сигурност, организиран от Центъра за изследвания на националната сигурност и отбраната към БАН (2008 г.). Стипендиант на Световната федерация на учените (2008 - 2009 г.). Участник в редица международни научни форуми в Германия, Австрия, Словения, Словакия и Македония. 

В сферата на научните му интереси попадат проблемите на международната сигурност, търговията с оръжие и ядрената политика. Тясна специализация в направление "Дигитални медии, киберсигурност и изкуствен интелект" с цел изучаване на променящата се среда на сигурност и информация, която днес включва феномени като големи масиви данни, машинно обучение, фалшиви новини, кибершпионаж, кибертероризъм и др.

 

Асен Колев Асенов, координатор на програма „Интеграция“

          Асен Колев има докторска степен по философия и е специалист по проблемите на различните етнически и религиозни общности в България. Провел е специализации по етническите въпроси, междуетническите отношения и участието на различните етнически общности в изпълнителната власт.    Д-р Асен Колев разработва актуални проблеми на различните етно-религиозни общности и реалните проблеми на тяхната интеграция. Има редица научни изследвания и публикации по актуалните проблеми на етническите и религиозните общности в България.

          Член е на НССЕИВ към Министерския съвет.

 

 

Ана Милкова е анализатор към Софийски форум за сигурност. Тя е завършила Американския Университет в България със специалностите Международни oтношения и политически науки, и Журналистика и масови комуникации и Свободния Университет в Амстердам със специалност Международни престъпления и криминология. Нейните интереси включват изучаване на случаи на геноцид, войната в бивша Югославия, сексуално насилие (по време на война), въпроси, свързани с равенството между половете, психология на престъпника, и други. Понастоящем изследователската й дейност включва изучаване на международни престъпления и актове на тероризъм; психологическите и социални причини на извършването на подобни престъпления, както и психологическите ефекти върху жертвите; войната в бивша Югославия и международните престъпления, извършени там и т.н.