Начало Новини Събития Публикации Контакти
пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
english
 
Цели и предмет на дейност

Основни цели и предмет на дейност на Софийски форум за сигурност са:

- да съдейства за демократичното развитие на Република България, просперитета и интегритета на нейното общество;

- да стимулира обществения дебат по въпросите на националната и международната сигурност и дипломацията;

- да развива международното сътрудничество и да съдейства за културния и ценностен обмен;

- да подпомага държавните органи, органите на местното самоуправление и други организации в тяхната дейност при анализиране на рисковете и заплахите за сигурността и при разработване на различни документи;

- да извършва обучение и лидерска подготовка по въпросите на националната и международната сигурност и дипломацията;