Начало Новини Събития Публикации Контакти
български
english
 
Дискусионен форум

"Софийски форум за сигурност" е организатор на дискусии по актуални въпроси на сигурността. По правило дискусиите се провеждат при условията на Chatham House.

 

 

Софийски форум за сигурност и Центърът за изследвания по национална сигурност и отбрана към БАН организираха на 19 януари 2017 година дискусионна кръгла маса "България през 2017". Експерти по сигурността и международните отношения посочиха, че 2017 година ще бъде динамична и изпълнена с рискове като миграционната криза, тенденциите за радикализация и ренационализация в Европа, Брекзит, кризата в Близкия Изток и други. Потенциалната невъзможност да се обхвата и разберат тенденциите крие особени рискове за политиката и мястото на България в глобален мащаб. Необходима е координация на дейността и активизиране на целия експертен потенциал за отстояване на националните интереси на страната.

 

 

 

Центърът за изследвания по национална сигурност и отбрана към БАН и Софийски форум за сигурност организират дискусионна кръгла маса „Превенция и противодействие на рисковете от  радикализация и тероризъм“, която ще се проведе на 17 ноември 2016 година в Централния военен клуб в София от 9.30 часа.

 

ДНЕВЕН РЕД

9.30 – 10.00 – Откриване. Изказване на  заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова и на председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ Димитър Георгиев

10.00 – 11.30 – Първа сесия

Превенцията на радикализацията и тероризма изисква координиран и всеобхватен подход. Несъмнено важна стъпка в борбата с тези рискове и заплахи е приетата  през 2015 година Стратегия за противодействие на радикализацията и тероризма и Плана за нейното изпълнение. В тази сесия ще бъдат дискутирани политиките и дейностите, които следва да бъдат предприети за да се реализира стратегията и в частност промените в нормативната база; необходимостта от специализирани изследвания на фактори и условия за радикализация и тероризъм; опита на другите държави; изграждане на система за обучение на специалисти и анализ в областта на превенцията на радикализацията и тероризма; ролята на информацията при кризисни ситуации и други.

11.30 – 12.00 -  Кафе-пауза

12.00 – 13.30 – Втора сесия.

Ключов елемент в държавната политика за преодоляване на риска от радикализация и тероризъм следва да бъде превенцията, а това може да стане чрез секторни политики. В тази сесия ще бъдат обсъдени въпроси като ролята на системата на образованието за превенция на радикализацията сред младите хора; обучение на лекари, учители, полицаи и други „служители на първа линия“ за разпознаване и превенция на ранни форми на радикализация; подготовка на критичната инфраструктура; подготовка на системата за медицинска помощ при терористични актове и други кризисни ситуации и други

Закриване на дискусията и обобщаване на резултатите.

 

==========================================================================

 

На 30 юни 2016 година в Централния военен клуб се проведе кръгла маса на тема "Променящата се среда за сигурност и изграждане на интегриран сектор за сигурност в Република България". Основно изказване направи заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова. В работата на форума се включиха представители на министерства и ведомства, на неправитеелствения сектор и академичните среди. Обобщен материал с изводите и предложенията ще бъде изпратен на държавните органи, изамщи отношение към изграждането на сектора за сигурност.

Изказване на г-жа Румяна Бъчварова, заместник министър-председател и министър на вътрешните работи.


Кръгла маса на тема "Стратегията за сигурност на Република България в променящата се среда за сигурност" се състоя на 25 април 2016г. в Централния военен клуб. Експерти от разлини министерства и държавни агенции, неправителствения сектор и академичните среди обсъдиха динамиката на международните отношения и влиянието им върху България. Събитието бе открито от председателя на Комисията по отбранана Нардоното събрание Михо Михов. Обобщен материал ще бъде изпратен на държавните органи за ползване при актуализирането на Стратегията за национална сигурност.


  На 27 февруари 2015 година Софийски форум за сигурност    съвместно с Центъра за изследване на сигурността и  международните отношения организира лекция и дискусия по  въпросите на сигурността с Гари Бънтсен, бивш високопоставен  служител на ЦРУ. 

На 22.01.2015 г. се проведе закрита кръгла маса по въпросите на миграцията и проблемите пред националната сигурност. Събитието бе организирано от Софийски форум за сигурност и Центъра за изследвания по национална сигурност и отбрана към БАН.

 

В дискусията взеха участие представители на различни министерства и държаввни агенции, на неправителствения сектор, академичните среди и бизнеса. Обобщеният материал с конкретни предложения за мерки и политики ще бъде изпратен на държавните органи, имащи отношение към политиката в областта на миграцията.


По инициатива на Софийски форум за сигурност на 24 септември 2014 се състоя Национална кръгла маса по управление на кризи. Целта на кръглата маса бе да създаде платформа за разискване на актуалните въпроси по управлението на кризи с участието на различни министерства, ведомства, институти, местната власт и местното самоуправление. Работата на кръглата маса по подобряване на националната система за действие при кризи продължава в отделни работни групи, които ще бъдат координирани от Софийския форум. На форума участваха министърът на отбраната Велизар Шаламанов и заместник-министърът на вътрешните работи Филип Гунев.


 

 

ЧЕТЕТЕ МАТЕРИАЛИТЕ ОТ КРЪГЛАТА МАСА:

- Презентация на директора на КИАД - МВР

- Презентация на директора на Центъра на НАТО по управление на кризи

- Презентация на Щаба по отбрана за дейността на военните формирования при кризи

- Презентация на община Велико Търново

 

___________________________________________________________________________________________________________

 

На 3 септември 2014 г. Софийски форум за сигурност организира съвместно с фондация "Конрад Аденауер" дискусия на тема "Накъде върви Европа". Гост-лектор бе професорът от университета в Кьолн и специалист по европейски въпроси Буркард Щепахер.

 

Проф. Ингрид Шикова бе поканена да сподели своите възгледи по проблема, а модератор бе Моника Панайотова. На срещата присъстваха представители на министерства, неправителствения сектор, бизнеса и академичните среди, както и много студенти. Можете да прочетете интервюто на професор Щепахер пред БТА ТУК. 

 

__________________________________________________________________________________________________________

 

Софийски форум за сигурност и Центърът за изследвания по националната сигурност и отбрана към БАН организираха на 17 юли 2014 г. кръгла маса по ситуацията в Ирак. Материалите могат да бъдат свалени от ТУК. 
Над 40 представители на държавни структури, на неправителствени организации и специалисти по въпросите на националната и международната сигурност дискутираха причините и сценариите за развитие на кризата в Ирак и нейното отражение върху други страни и процеси. Специално внимание бе отделено на възможното влияние на кризата в Ирак върху сигурността на България.

Съгласно установената практика обобщен материал от дискусия ще бъде изпратен на всички държавни институции в България, имащи отношение към формирането на политиката за сигурност и външната политика на страната.

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

 На 12 юни 2014 г. в сградата на БАН се състоя кръгла маса на тема „Кризата в Украйна: Първи изводи и поуки за сигурността на Република България и на Черноморския регион”. Организатори на кръглата маса бяха Центърът за изследвания по националната сигурност и отбрана към БАН и Софийски форум за сигурност. 

Представители на различни министерства, държавни агенции, специалисти по въпросите на сигурността и международните отношения от различни университети и неправителствени организации, както и представители на бизнеса дискутираха широк кръг въпроси, свързани с украинската криза.
Дискусиите се проведоха по правилата на Чатам хаус и бяха разделени на две части. 
В първия панел на вниманието на специалистите бяха политическите, икономическите, енергийните и военните аспекти на кризата, както и възникващите етнически и националистически проблеми.
Втората част дискусията бе концентрирана около геополитическите измерения на кризата, изводите и поуките за НАТО, ЕС и страните в Черноморския регион, както и международноправните аспекти.
Следвайки досегашната си практика, организаторите ще изготвят обобщен материал от кръглата маса и ще го предоставят на компетентните държавни органи за ползване при разработване на българската политика по тези въпроси. Четете материалите от кръглата маса ТУК. 


  

 

__________________________________________________________________________________________________________

 

На 16 април 2014 г. Софийски форум за сигурност проведе дискусия на тема "Ситуацията в Украйна и нейното отражение върху националната сигурност на Република България". В дискусията взеха участие представители на министерства, държавни агенции, неправителствени организации и академични среди. 

Обобщен материал от дискусиите можете да намерите ТУК.

 

 

 __________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

На 29 февруари 2012 година бе проведена дискусионна маса по рисковете и заплахите за България.

Материалите от дискусията могат да бъдат изтеглени от тук.

 

___________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Реформата в разузнавателните служби бе основна тема в дискусията, състояла се в Централния военен клуб на 28 март 2012 година. Материалите могат да бъдат изтеглени от тук.